Sake Line-up

ARAMASA SHUZO
(Akita)
HINOTORI Kijoshu (Torishiki x Aramasa)

5

coins

HINOTORI Kijoshu (Torishiki x Aramasa)

Agriveda 2021

6

coins

Agriveda 2021

L'HERESIARQUE CIE 2021

8

coins

L'HERESIARQUE CIE 2021

HAGINO SHUZO
(Miyagi)
HIWATA Kimoto Junmai Ginjo

4

coins

HIWATA Kimoto Junmai Ginjo

HAGINOTSURU Junmai Ginjo Miyama Nishiki

4

coins

HAGINOTSURU Junmai Ginjo Miyama Nishiki

HAGINOTSURU Junmai Daiginjo

6

coins

HAGINOTSURU Junmai Daiginjo

HAYAKAWA SHUZO
(Mie)
TABIKA Tokubetsu Junmai Kami no Ho (Unfined, Unpasteurised)

4

coins

TABIKA Tokubetsu Junmai Kami no Ho (Unfined, Unpasteurised)

TABIKA  Junmai Ginjo Omachi

4

coins

TABIKA Junmai Ginjo Omachi

TABIKA  Junmai Daiginjo Omachi

7

coins

TABIKA Junmai Daiginjo Omachi

HIRAIZUMI HOMPO
(Akita)
HIRAIZUMI Yamahai Junmai

4

coins

HIRAIZUMI Yamahai Junmai

HITEN Hakucho - Type B

4

coins

HITEN Hakucho - Type B

HIRAIZUMI Yuzurihagura Junmai Daiginjo

6

coins

HIRAIZUMI Yuzurihagura Junmai Daiginjo

NICHINICHI JOZO
(Kyoto)
NICHI NICHI Yamada Nishiki

5

coins

NICHI NICHI Yamada Nishiki

NICHI NICHI Akitsu-grown Yamada Nishiki

6

coins

NICHI NICHI Akitsu-grown Yamada Nishiki

NICHI NICHI Our Rice Field

10

coins

NICHI NICHI Our Rice Field

SHIRAITO SAKE BREWERY
(Fukuoka)
TANAKA ROKUJUGO

4

coins

TANAKA ROKUJUGO

TANAKA ROKUJUGO 6513

5

coins

TANAKA ROKUJUGO 6513

SHIRAITO 35 CSW Original

7

coins

SHIRAITO 35 CSW Original

KURIBAYASHI BREWING & CO.
(Akita)
HARUKASUMI Green Label

4

coins

HARUKASUMI Green Label

HARUKASUMI NEXT5 Color's 2022

6

coins

HARUKASUMI NEXT5 Color's 2022

HARUKASUMI Black Label Fukurotsuri Origarami (Unpasteurised)

7

coins

HARUKASUMI Black Label Fukurotsuri Origarami (Unpasteurised)

FUKUROKUJU BREWERY
(Akita)
IPPAKUSUISEI Junmai Ginjo Arabashiri

4

coins

IPPAKUSUISEI Junmai Ginjo Arabashiri

IPPAKUSUISEI Junmai Ginjo Aiyama

5

coins

IPPAKUSUISEI Junmai Ginjo Aiyama

NEXT5 The Harvest 2017 (5yr Aged)

9

coins

NEXT5 The Harvest 2017 (5yr Aged)

IMADA SAKE BREWERY
(Hiroshima)
FUKUCHO Junmai Ginjo Hattanso

4

coins

FUKUCHO Junmai Ginjo Hattanso

FUKUCHO Seafood Junmai

4

coins

FUKUCHO Seafood Junmai

FUKUCHO Kimoto Hybrid Tokubetsu Junmai Hattanso (Specially Cultivated Rice)

5

coins

FUKUCHO Kimoto Hybrid Tokubetsu Junmai Hattanso (Specially Cultivated Rice)

WAKANAMI SAKE BREWERY
(Fukuoka)
WAKANAMI Junmai Ginjo

4

coins

WAKANAMI Junmai Ginjo

WAKANAMI Sparkling

4

coins

WAKANAMI Sparkling

WAKANAMI Junmai Daiginjo

5

coins

WAKANAMI Junmai Daiginjo