Sake Line-up

TOMONO SAKE BREWING
(Nagano)
SAWANOHANA Hana-akari Junmai Daiginjo

3

coins

SAWANOHANA Hana-akari Junmai Daiginjo

Beau Michelle

4

coins

Beau Michelle

Beau Michelle Snow fantasy

5

coins

Beau Michelle Snow fantasy

MICHIZAKURA SHUZO
(Hokkaido)
MICHIZAKURA Junmai Aiyama 60 (No Added Yeast Quick-fermentation)

5

coins

MICHIZAKURA Junmai Aiyama 60 (No Added Yeast Quick-fermentation)

MICHIZAKURA Sakura Nigori

5

coins

MICHIZAKURA Sakura Nigori

MICHIZAKURA Junmai Ginjo Michiyanma

5

coins

MICHIZAKURA Junmai Ginjo Michiyanma

HUCHU HOMARE SAKE COMPANY
(Ibaraki)
WATARIBUNE Junmai Ginjo 55

4

coins

WATARIBUNE Junmai Ginjo 55

WATARIBUNE Junmai Ginjo (Unfined, Undiluted)

5

coins

WATARIBUNE Junmai Ginjo (Unfined, Undiluted)

WATARIBUNE Junmai Daiginjo

7

coins

WATARIBUNE Junmai Daiginjo

KOUEIGIKU SAKE BREWERY
(Saga)
KOUEIGIKU Snow Crescent Yamada Nishiki

4

coins

KOUEIGIKU Snow Crescent Yamada Nishiki

KOUEIGIKU Tasogare Orange

4

coins

KOUEIGIKU Tasogare Orange

KOUEIGIKU Gekkou

5

coins

KOUEIGIKU Gekkou

KITANISHI SAKE BREWERY
(Saitama)
SARA Junmai Ginjo (Once Pasteurised)

4

coins

SARA Junmai Ginjo (Once Pasteurised)

SARA The Polar Junmai Ginjo Akaiwa-grown Omachi (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

5

coins

SARA The Polar Junmai Ginjo Akaiwa-grown Omachi (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

BUNRAKU Junmai Daiginjo Fukuro-tsuri Naka-gumi (Unfined, Undiluted)

8

coins

BUNRAKU Junmai Daiginjo Fukuro-tsuri Naka-gumi (Unfined, Undiluted)

LAGOON BREWERY
(Niigata)
SHOUKU Sansan Sumizake 48

5

coins

SHOUKU Sansan Sumizake 48

SHOUKU Sake Margherita Amber

5

coins

SHOUKU Sake Margherita Amber

SHOUKU Forest Sake Kuromoji Doburoku

5

coins

SHOUKU Forest Sake Kuromoji Doburoku

RYOZEKI SHUZO
(Akita)
HANAMURA Junmai Ginjo Sake Mirai (Pasteurised)

4

coins

HANAMURA Junmai Ginjo Sake Mirai (Pasteurised)

HANAMURA Suigyoku Junmai Ginjo (Unfined)

4

coins

HANAMURA Suigyoku Junmai Ginjo (Unfined)

RYOZEKI Ura Setsugetsuka Junmai Daiginjo

5

coins

RYOZEKI Ura Setsugetsuka Junmai Daiginjo

MIYOSHINO SAKE BREWERY
(Nara)
HANATOMOE Mizumoto (Unpasteurised)

3

coins

HANATOMOE Mizumoto (Unpasteurised)

HANATOMOE Mizumoto X Mizumoto

4

coins

HANATOMOE Mizumoto X Mizumoto

HANATOMOE Tarumaru X Mizumoto X Mizumoto

6

coins

HANATOMOE Tarumaru X Mizumoto X Mizumoto "Handmade Washi Label" Illustration by Katsuya Terada

TORAYAHONTEN
(Tochigi)
SHICHISUI Junmai 60 Gohyakumangoku

4

coins

SHICHISUI Junmai 60 Gohyakumangoku

SHICHISUI Junmai Ginjo 55 Omachi

4

coins

SHICHISUI Junmai Ginjo 55 Omachi

SHICHISUI Junmai Daiginjo 40 Y3

6

coins

SHICHISUI Junmai Daiginjo 40 Y3

NAKASHIMA SAKE BREWING
(Gifu)
KOZAEMON Tokubetsu Junmai Shinano Miyama Nishiki

2

coins

KOZAEMON Tokubetsu Junmai Shinano Miyama Nishiki

KOZAEMON Bizen-grown Omachi Junmai Ginjo Origarami (Unpasteurised)

4

coins

KOZAEMON Bizen-grown Omachi Junmai Ginjo Origarami (Unpasteurised)

KOZAEMON Mizunouki Junmai Daiginjo

10

coins

KOZAEMON Mizunouki Junmai Daiginjo