Sake Line-up

EMISHIKI SHUZO
(Shiga)
EMISHIKI Sensation Black

Sold
Out

EMISHIKI Sensation Black

EMISHIKI Akaiito (Pasteurised)

4

coins

EMISHIKI Akaiito (Pasteurised)

EMISHIKI Masterpiece A

5

coins

EMISHIKI Masterpiece A

TOMITA SHUZO
(Shiga)
SHICHIHONYARI Kinowa (Cedar Tank Brewed)

4

coins

SHICHIHONYARI Kinowa (Cedar Tank Brewed)

SHICHIHONYARI Junmai Yamada Nishiki (Unpasteurised)

Sold
Out

SHICHIHONYARI Junmai Yamada Nishiki (Unpasteurised)

SHICHIHONYARI Muu Kimoto (Pesticide-free, Unpasteurised)

6

coins

SHICHIHONYARI Muu Kimoto (Pesticide-free, Unpasteurised)

YUCHO SHUZO
(Nara)
KAZE NO MORI Akitsuho 657 Ikaki-tori Limited Edition

Sold
Out

KAZE NO MORI Akitsuho 657 Ikaki-tori Limited Edition

KAZE NO MORI ALPHA 6

5

coins

KAZE NO MORI ALPHA 6 "Respect for No. 6" Manaka-tori

KAZE NO MORI ALPHA 2

Sold
Out

KAZE NO MORI ALPHA 2 "The Height of Refinement" Manaka-tori

SANYOHAI SHUZO
(Hyogo)
BANSHU IKKON Natsukara (Summer Dry) Junmai

4

coins

BANSHU IKKON Natsukara (Summer Dry) Junmai

BANSHU IKKON Aiyama Junmai Ginjo

4

coins

BANSHU IKKON Aiyama Junmai Ginjo

BANSHU IKKON Banshu-grown Yamada Nishiki 35 Junmai Daiginjo

8

coins

BANSHU IKKON Banshu-grown Yamada Nishiki 35 Junmai Daiginjo

KANEMITSU SHUZO
(Hiroshima)
KAMOKINSHU ”Woody Apple

4

coins

KAMOKINSHU ”Woody Apple" Nigori

KAMOKINSHU Aiyama Junmai Ginjo

5

coins

KAMOKINSHU Aiyama Junmai Ginjo

KAMOKINSHU 35 Junmai Daiginjo

8

coins

KAMOKINSHU 35 Junmai Daiginjo

IMADA SAKE BREWERY
(Hiroshima)
FUKUCHO Seafood Junmai Usu-nigori

4

coins

FUKUCHO Seafood Junmai Usu-nigori

FUKUCHO Hattansou Satake Series HENPEI (Unpasteurised)

5

coins

FUKUCHO Hattansou Satake Series HENPEI (Unpasteurised)

FUKUCHO Hattansou (Special Rice Cultivation) Junmai Daiginjo

6

coins

FUKUCHO Hattansou (Special Rice Cultivation) Junmai Daiginjo

FUJI SHUZO
(Shimane)
IZUMOFUJI Red Label Junmai Ginjo

4

coins

IZUMOFUJI Red Label Junmai Ginjo

IZUMOFUJI Green Label Super Dry Junmai Ginjo

4

coins

IZUMOFUJI Green Label Super Dry Junmai Ginjo

IZUMOFUJI Ama no Murakumo Junmai Daiginjo

8

coins

IZUMOFUJI Ama no Murakumo Junmai Daiginjo

SHIRAITO SAKE BREWERY
(Fukuoka)
TANAKA ROKUJUGO (Unpasteurised)

4

coins

TANAKA ROKUJUGO (Unpasteurised)

TANAKA ROKUJUGO 6513 (Directly Bottled)

5

coins

TANAKA ROKUJUGO 6513 (Directly Bottled)

SHIRAITO 35

7

coins

SHIRAITO 35

WAKANAMI SAKE BREWERY
(Fukuoka)
WAKANAMI Junmai Ginjo

4

coins

WAKANAMI Junmai Ginjo

WAKANAMI Sparkling

5

coins

WAKANAMI Sparkling

WAKANAMI TYPE FY2

5

coins

WAKANAMI TYPE FY2

HANANOKA SAKE BREWERY
(Kumamoto)
UBUSUNA Homase 2023 (Brewed from Ambient Yeast) Rokunojo

7

coins

UBUSUNA Homase 2023 (Brewed from Ambient Yeast) Rokunojo

UBUSUNA Kabashiko 2023 Special Limited Edition (Cloth Filtration)

8

coins

UBUSUNA Kabashiko 2023 Special Limited Edition (Cloth Filtration)

UBUSUNA Homase 2023 (Handplanted Single Seedling) Junojo

Sold
Out

UBUSUNA Homase 2023 (Handplanted Single Seedling) Junojo