Sake Line-up

AZUMATSURU SHUZO
(Saga)
AZUMATSURU Mebuki Usu-nigori (Unpasteurised)

Sold
Out

AZUMATSURU Mebuki Usu-nigori (Unpasteurised)

AZUMATSURU The Origin Yamada Nishiki

Sold
Out

AZUMATSURU The Origin Yamada Nishiki

AZUMATSURU Musubare Junmai Daiginjo

6

coins

AZUMATSURU Musubare Junmai Daiginjo

MORI SHUZOJO
(Nagasaki)
HIRAN's Mile 2024

Sold
Out

HIRAN's Mile 2024

HIRAN Seiten Jikagumi (Directly Bottled, Unpasteurised)

Sold
Out

HIRAN Seiten Jikagumi (Directly Bottled, Unpasteurised)

HIRAN Kizuna (Cloth Filtration, Unfined, Unpasteurised)

Sold
Out

HIRAN Kizuna (Cloth Filtration, Unfined, Unpasteurised)

NAKANO SHUZO
(Oita)
CHIEBIJIN Junmai

Sold
Out

CHIEBIJIN Junmai

CHIEBIJIN Spring Flower Junmai Daiginjo (Unpasteurised)

Sold
Out

CHIEBIJIN Spring Flower Junmai Daiginjo (Unpasteurised)

CHIEBIJIN Yamada Nishiki Junmai Daiginjo

6

coins

CHIEBIJIN Yamada Nishiki Junmai Daiginjo

NISHI SHUZO
(Kagoshima)
TENBU Junmai

4

coins

TENBU Junmai

TENBU Junmai Ginjo

Sold
Out

TENBU Junmai Ginjo

TENBU Junmai Daiginjo

8

coins

TENBU Junmai Daiginjo

FUKUDA SHUZO
(Nagasaki)
FUKUUMI Yamada NishikI (Pasteurised)

Sold
Out

FUKUUMI Yamada NishikI (Pasteurised)

FUKUUMI Yamada Nishiki (Pesticide-free)

6

coins

FUKUUMI Yamada Nishiki (Pesticide-free)

FUKUDA Oak Barrel Aged Kimoto

7

coins

FUKUDA Oak Barrel Aged Kimoto

IZUMI SHUZO
(Hyogo)
KOSEN Junmai Ginjo Origarami (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

Sold
Out

KOSEN Junmai Ginjo Origarami (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

SENSUKE Junmai Daiginjo (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

Sold
Out

SENSUKE Junmai Daiginjo (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

SENSUKE Junmai Daiginjo 33% Polished (Undiluted)

8

coins

SENSUKE Junmai Daiginjo 33% Polished (Undiluted)

SHIRASUGI SHUZO
(Kyoto)
SHIRAKIKU Tokubetsu Junmai Ginshari

4

coins

SHIRAKIKU Tokubetsu Junmai Ginshari

SHIRAKIKU Black Label Brilliant Junmai Ginjo (Unfined, Once Pasteurised, Undiluted)

4

coins

SHIRAKIKU Black Label Brilliant Junmai Ginjo (Unfined, Once Pasteurised, Undiluted)

SHIRAKIKU MIRROR MIRROR

4

coins

SHIRAKIKU MIRROR MIRROR

MATSUI SAKE BREWERY
(Kyoto)
KAGURA Ruri Junmai (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

Sold
Out

KAGURA Ruri Junmai (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

KAGURA Roka Sparkling

Sold
Out

KAGURA Roka Sparkling

KAGURA Shiro Junmai Daiginjo (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

8

coins

KAGURA Shiro Junmai Daiginjo (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

MATSUSE SAKE BREWERY
(Shiga)
MATSUNO TSUKASA Kimoto Junmai

Sold
Out

MATSUNO TSUKASA Kimoto Junmai

MATSUNO TSUKASA Junmai Daiginjo Ryuo Yamada Nishiki

Sold
Out

MATSUNO TSUKASA Junmai Daiginjo Ryuo Yamada Nishiki

MATSUNO TSUKASA Kuro Junmai Daiginjo

8

coins

MATSUNO TSUKASA Kuro Junmai Daiginjo

HEIWA SHUZO
(Wakayama)
KID Haru no Kunpu Junmai Ginjo

Sold
Out

KID Haru no Kunpu Junmai Ginjo

KID Fusion Sake

Sold
Out

KID Fusion Sake

KID Muryozan Junmai Daiginjo 35

10

coins

KID Muryozan Junmai Daiginjo 35