Sake Line-up

HANAIZUMI SAKE BREWERY
(Fukushima)
ROMAN Junmai Ginjo (Once Pasteurised)

4

coins

ROMAN Junmai Ginjo (Once Pasteurised)

SATSUKI ROMAN Junmai Daiginjo (Once Pasteurised)

Sold
Out

SATSUKI ROMAN Junmai Daiginjo (Once Pasteurised)

ROMAN Junmai Daiginjo Genshu  (Undiluted, Once Pasteurised)

6

coins

ROMAN Junmai Daiginjo Genshu (Undiluted, Once Pasteurised)

NAGURAYAMA SAKE BREWERY
(Fukushima)
NAGURAYAMA Gekkyu Junmai

4

coins

NAGURAYAMA Gekkyu Junmai

AIZU SHIKON Bizen-grown Omachi Junmai Ginjo

Sold
Out

AIZU SHIKON Bizen-grown Omachi Junmai Ginjo

NAGURAYAMA Junmai Daiginjo Competition Sake

8

coins

NAGURAYAMA Junmai Daiginjo Competition Sake

MATSUZAKI SHUZO
(Fukushima)
HIROTOGAWA Tokubetsu Junmai

4

coins

HIROTOGAWA Tokubetsu Junmai

HIROTOGAWA Junmai Daiginjo (Cloth Filtration, Tobin Matured)

Sold
Out

HIROTOGAWA Junmai Daiginjo (Cloth Filtration, Tobin Matured)

HIROTOGAWA Junmai Daiginjo (Cloth Filtration, Tobin Matured)

Sold
Out

HIROTOGAWA Junmai Daiginjo (Cloth Filtration, Tobin Matured)

YUMEGOKORO SAKE BREWERY
(Fukushima)
YUMEGOKORO Junmai Nakadare (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

Sold
Out

YUMEGOKORO Junmai Nakadare (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

NARAMAN Sake Mirai Junmai Ginjo

Sold
Out

NARAMAN Sake Mirai Junmai Ginjo

NARAMAN Junmai Daiginjo

5

coins

NARAMAN Junmai Daiginjo

AKEBONO SHUZO
(Fukushima)
TENMEI Black Label Junmai Ginjo Hiire (Pasteurised)

Sold
Out

TENMEI Black Label Junmai Ginjo Hiire (Pasteurised)

TENMEI Kitakata Yamada Tokyo Seimai

Sold
Out

TENMEI Kitakata Yamada Tokyo Seimai

TENMEI Gold Label Junmai Daiginjo (Tobin Matured)

Sold
Out

TENMEI Gold Label Junmai Daiginjo (Tobin Matured)

TSURUNOE SAKE BREWERY
(Fukushima)
AIZU CHUJO Tokubetsu Junmai Usu-nigori

Sold
Out

AIZU CHUJO Tokubetsu Junmai Usu-nigori

AIZU CHUJO Miyama Nishiki Junmai Ginjo

4

coins

AIZU CHUJO Miyama Nishiki Junmai Ginjo

AIZU CHUJO Yume no Kaori Junmai Daiginjo

7

coins

AIZU CHUJO Yume no Kaori Junmai Daiginjo

OUJIMAN INC.
(Yamagata)
WAGAUJI Tokubetsu Junmai

Sold
Out

WAGAUJI Tokubetsu Junmai

WAGAUJI Hosaki Junmai Daiginjo

Sold
Out

WAGAUJI Hosaki Junmai Daiginjo

WAGAUJI Bito Junmai Daiginjo

8

coins

WAGAUJI Bito Junmai Daiginjo

HAGINO SHUZO
(Miyagi)
MEGANE SENYO Shinshu (New Season Sake)

Sold
Out

MEGANE SENYO Shinshu (New Season Sake)

HIWATA Kimoto Junmai Shiboritate (Unpasteurised, Undiluted)

Sold
Out

HIWATA Kimoto Junmai Shiboritate (Unpasteurised, Undiluted)

HAGINOTSURU Junmai Daiginjo

Sold
Out

HAGINOTSURU Junmai Daiginjo

ONUMA SHUZOTEN
(Miyagi)
KENKONICHI Dry Tokubetu Junmai

4

coins

KENKONICHI Dry Tokubetu Junmai

KENKONICHI Sake Mirai Junmai Ginjo

5

coins

KENKONICHI Sake Mirai Junmai Ginjo

KENKONICHI RyuRyuShinka Junmai Daiginjo

7

coins

KENKONICHI RyuRyuShinka Junmai Daiginjo

AKITA JOZO
(Akita)
YUKI NO BIJIN Yamada Nishiki No.6 Yeast Super Dry Junmai Ginjo

Sold
Out

YUKI NO BIJIN Yamada Nishiki No.6 Yeast Super Dry Junmai Ginjo

YUKI NO BIJIN Hyakuden Junmai Ginjo

Sold
Out

YUKI NO BIJIN Hyakuden Junmai Ginjo

YUKI NO BIJIN Omachi Kijoshu

Sold
Out

YUKI NO BIJIN Omachi Kijoshu