Sake Line-up

TAKAGI BREWERY
(Yamagata)
JUYONDAI Jomorohaku Banshu Yamada Nishiki Nakadori (Unpasteurised)

Sold
Out

JUYONDAI Jomorohaku Banshu Yamada Nishiki Nakadori (Unpasteurised)

JUYONDAI Jomorohaku Akaiwa Omachi Nakadori (Unpasteurised)

Sold
Out

JUYONDAI Jomorohaku Akaiwa Omachi Nakadori (Unpasteurised)

JUYONDAI Chougoku Nakadori (Unpasteurised)

Sold
Out

JUYONDAI Chougoku Nakadori (Unpasteurised)

KIYASHO SAKE BREWERY
(Mie)
JIKON Hakutsuru Nisiki Junmai Daiginjo  (Unpasteurised)

Sold
Out

JIKON Hakutsuru Nisiki Junmai Daiginjo (Unpasteurised)

JIKON Nabari Junmai Daiginjo (Unpasteurised)

Sold
Out

JIKON Nabari Junmai Daiginjo (Unpasteurised)

JIKON Junmai Daiginjo Sparkling 2022

Sold
Out

JIKON Junmai Daiginjo Sparkling 2022

SUMIKAWA BREWERY
(Yamaguchi)
TOYOBIJIN Jundo Ichizu Aiyama Junmai Ginjo Limited Edition

Sold
Out

TOYOBIJIN Jundo Ichizu Aiyama Junmai Ginjo Limited Edition

TOYOBIJIN Ichiban Matoi Junmai Daiginjo

Sold
Out

TOYOBIJIN Ichiban Matoi Junmai Daiginjo

TOYOBIJIN Sake Mirai Junmai Daiginjo

Sold
Out

TOYOBIJIN Sake Mirai Junmai Daiginjo

OKI DAIKICHI HONTEN
(Fukushima)
GAKKI MASAMUNE Fukunoka

Sold
Out

GAKKI MASAMUNE Fukunoka

Gakkimasamune Alternative Fresh Hop

Sold
Out

Gakkimasamune Alternative Fresh Hop

Gakki Masamune kurotuzumi nakadori type-c

Sold
Out

Gakki Masamune kurotuzumi nakadori type-c

FUKUROKUJU BREWERY
(Akita)
IPPAKUSUISEI Junmai Ginjo Arabashiri

Sold
Out

IPPAKUSUISEI Junmai Ginjo Arabashiri

IPPAKUSUISEI Yamada Nishiki Junmai Ginjo

Sold
Out

IPPAKUSUISEI Yamada Nishiki Junmai Ginjo

IPPAKUSUISEI Junmai Daiginjo

Sold
Out

IPPAKUSUISEI Junmai Daiginjo

KAMONISHIKI BREWERY
(Niigata)
NIFUDAZAKE Kisuisen SPARKLING

Sold
Out

NIFUDAZAKE Kisuisen SPARKLING

Nifudazake Sakemirai ShizukuzakeTobinkakoi

Sold
Out

Nifudazake Sakemirai ShizukuzakeTobinkakoi

K 2024 ShizukuzakeTobinkakoi

Sold
Out

K 2024 ShizukuzakeTobinkakoi

KOBAYASHI SAKE BREWERY
(Tochigi)
HOUOUBIDEN Mikumari Junmai Daiginjo

Sold
Out

HOUOUBIDEN Mikumari Junmai Daiginjo

HOUOUBIDEN Blue Phoenix Junmai Daiginjo Sparkling

Sold
Out

HOUOUBIDEN Blue Phoenix Junmai Daiginjo Sparkling

HOUOUBIDEN White Pheonix Junmai Daiginjo

Sold
Out

HOUOUBIDEN White Pheonix Junmai Daiginjo

IMANISHI SHUZO
(Nara)
MIMUROSUGI Dio Abita Shiboritate (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

Sold
Out

MIMUROSUGI Dio Abita Shiboritate (Unfined, Unpasteurised, Undiluted)

MIMUROSUGI Yamada Nishiki Junmai Daiginjo Origarami (Unfined, Unpasteurised)

Sold
Out

MIMUROSUGI Yamada Nishiki Junmai Daiginjo Origarami (Unfined, Unpasteurised)

MIMUROSUGI Cedar Tank-brewed Bodaimoto Brewery-grown Yamada Nishiki Shiboritate (Freshly Filtered, Unfined, Unpasteurised)

Sold
Out

MIMUROSUGI Cedar Tank-brewed Bodaimoto Brewery-grown Yamada Nishiki Shiboritate (Freshly Filtered, Unfined, Unpasteurised)

HOUKEN SAKE BREWERY
(Hiroshima)
HOUKEN Sake Mirai Junmai Ginjo

Sold
Out

HOUKEN Sake Mirai Junmai Ginjo

HOUKEN Hattan Nishiki Junmai Ginjo

Sold
Out

HOUKEN Hattan Nishiki Junmai Ginjo

HOUKEN Shikou Junmai Daiginjo

Sold
Out

HOUKEN Shikou Junmai Daiginjo

OMOYA SHUZO YOKOYAMAGURA
(Nagasaki)
YOKOYAMA Silver 7 Junmai Daiginjo Limited Edition

Sold
Out

YOKOYAMA Silver 7 Junmai Daiginjo Limited Edition

YOKOYAMA GOJU Akaiwa Omachi Junmai Daiginjo (Unfined, Unpasteurised, Undiluted) Limited Edition

Sold
Out

YOKOYAMA GOJU Akaiwa Omachi Junmai Daiginjo (Unfined, Unpasteurised, Undiluted) Limited Edition

YOKOYAMA Princess Michiko Junmai Daiginjo Limited Edition

Sold
Out

YOKOYAMA Princess Michiko Junmai Daiginjo Limited Edition